Birojs PFAT ir uzticams partneris, kas sniedz profesionālas juridiskas konsultācijas, īpaši notariālajās darbībās

Mūsu pieredzējuši juristi nodrošina augstas kvalitātes
juridiskas un notariālas konsultācijas,
kas pilnībā atbilst Latvijas Republikas likumiem un klienta vēlmēm
Jūs iegūstat:
1. Juridisko izvērtēšanu: mūsu juristi ir eksperti savā jomā un nodrošina plašu izpratni par notariālajiem un juridiskajiem jautājumiem. Viņu bagātā pieredze ļauj sniegt visaptverošas un precīzas konsultācijas.

2. Dokumentu sagatavošanu: mēs rūpīgi sagatavojam dokumentus, atbilstoši klienta vajadzībām un spēkā esošajiem likumiem. Katrs dokumentu veids tiek uzmanīgi pārbaudīts, lai nodrošinātu tā precizitāti un atbilstību prasībām.

3. Sadarbību ar notāriem: Mēs pavadām Jūs pie notāra un sniedzam visu nepieciešamo atbalstu darījuma noslēgšanai.

4. Interešu aizsardzību: mūsu uzņēmums stingri ievēro klienta intereses, nodrošinot, ka katra darbība tiek veikta, klienta labā. Mūsu mērķis ir nodrošināt klienta pilnīgu apmierinātību un uzticēšanos mūsu pakalpojumiem.
Ja ir kādi jautājumi — zvaniet: +371 29903464
Mūsu adrese: Baznīcas iela 39, Рига
Tālrunis un WhatsApp:
+371 29903464
Līgumi
Līgums - rakstiskā vienošanās par savstarpējām saistībām. Jebkuru vienošanos starp personām labāk nostiprināt ar līgumu. Šajā gadījumā tiek garantēta Jūsu interešu aizsardzība.

Biroja PFAT jurists sagatavo līgumus atbilstoši klienta vēlmēm. ·
 • Pirkuma līgums
 • Dāvinājuma līgums
 • Maiņas līgums
 • Uztura līgums
 • Dzīvojamās telpas īres līgums
 • Aizdevuma līgums
 • Īres līgums
 • Nomas līgums
 • Patapinājuma līgums
 • Laulības līgums
 • Pilnvarojuma līgums
 • Mantojuma līgums
 • Mantotāja atteikšanās līgums
 • Cesijas līgums
 • Ķīlas līgums
 • Rokasnaudas līgums
 • Uzņēmuma līgums
 • Līgums par pakalpojumu sniegšanu
 • Darba līgum
Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464

Pilnvara
Pilnvara – dokuments, ar kuru cita persona var pārstāvēt Jūsu intereses dažādās iestādēs, ja Jūs kāda iemesla dēļ nevarat to darīt patstāvīgi.
 • Pilnvara bērna pastāvīgai izceļošanai / Pilnvara bērnam ceļošanai / Pilnvara uz bērnu;
 • Pilnvara automašīnai;
 • Pilnvara nekustamā īpašuma pārdošanai / Pilnvara nekustamā īpašuma pirkšanai;
 • Pilnvara dzīvokļa pārdošanai;
 • Pilnvara darbiniekam;
 • Pilnvara pārstāvēt uzņēmumu;
 • Pilnvara dokumentu saņemšanai;
 • Pilnvara pasta sūtījumu saņemšanai / Pilnvara pastam;
 • Speciālpilnvara;
 • Ģenerālpilnvara;
 • Universālpilnvara;
 • Nākotnes pilnvarojums.

Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464
Piekrišanas
Piekrišana ir atļauja, kas rada iespēju kam notikt vai norisināties.

Piemēram, kad bērns ceļo patstāvīgi bez vecākiem, dodas uz sacensībām, nometni u.t.t., tad ir vajadzīga piekrišana bērna izceļošanai no valsts.
Piekrišana ir vajadzīga ar nekustamo īpašumu saistītiem darījumiem:

 • nekustamā īpašuma darījuma nostiprināšana;
 • apgrūtināta īpašuma pārdošana;
 • laulāto mantas pārdošana;
 • nekustamā īpašuma pirkšana-pārdošana
un citiem gadījumiem.
  Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464
  Mantojums
  Dokuments, kas regulē mirušas personas mantas, tiesību un pienākumu nodošanu citām personām.

  Mantojumā ietilpst lietas (dzīvokļi, automašīnas u.c.), kas piederēja mantojuma atstājējam mantojuma atvēršanas dienā (miršanas datums), cita manta (nauda, vērtspapīri u.c.), kā arī īpašuma tiesības un pienākumi.

  PFAT juristi palīdz šādos gadījumos:

  • Mantojums pēc nāves;
  • Mantojuma dalīšana / Mantojuma sadale;
  • Mantojuma līgums;
  • Mantojuma tiesības;
  • Mantojuma lietas;
  • Mantojuma atstāšana un saņemšana;
  • Mantojuma apliecība.
  Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464
  Testaments
  Testaments ir dokuments, kurā persona nāves gadījumā rīkojas ar savu īpašumu: tieši kā un starp kuriem cilvēkiem viņam jāsadala manta, parādi un tiesības. Ja ir testaments, nav nozīmes tam, kas rakstīts likumā par mantojuma sadali: sadalīs tā, kā īpašnieks vēlējās.

  Testaments pastāvīgi glabājas pie zvērināta notāra. Testamentu var mainīt vai atcelt.

  Testaments stājas spēkā tikai pēc nāves. Atšķirībā no dāvinājuma vai nomas līguma tas nedod nekādas tiesības īpašnieka dzīves laikā.

  PFAT juristi palīdz šādos gadījumos:

  • Testamenta spēks un nozīme;
  • Pašrocīgi rakstīts testaments;
  • Kā uzzināt vai ir atstāts testaments?
  • Kā uzrakstīt testamentu?
  • Mantošana pēc testamenta;
  • Testamenta sastādīšana;
  • Testamenta apstrīdēšana;
  • Testaments ar nosacījumu;
  • Testamenta pasludināšana;
  • Testamenta izpildīšana.
  Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464

  Laulības šķiršana
  Laulības šķiršana pie zvērināta notāra – ir ērtākais un ātrākais veids šķirt laulību. Laulātajiem ir tikai jāparaksta laulības šķiršanas vienošanās pie notāra.

  Parasti, sastādot vienošanos, tiek atrunāti šķiršanās nosacījumi: ar ko dzīvos bērni, uzturlīdzekļi, mantas sadale utt.
  Lai visu izdarītu pareizi, vispirms jākonsultējas ar juristu, citādi rezultāts varētu būt smags un novest pie dārgām tiesvedībām.

  PFAT juristi palīdz šādos gadījumos:

  • Vēlos šķirt laulību;
  • Kā šķirt laulību?
  • Kā sadalīt laulāto kopmantu šķiroties?
  • Vienošanās par laulības šķiršanu;
  • Kopīgās mantas sadale laulības šķiršanas lietā;
  • Laulības šķiršanas iesniegums;
  • Laulības šķiršanas pieteikums;
  • Laulības šķiršanas vienošanās / Vienošanās par laulības šķiršanu;
  • Laulības šķiršanas process pie notāra / Laulības šķiršana pie notāra;
  • Laulības šķiršanas jurists.

  Mēs palīdzam Jums izdarīt visu pareizi uzreiz - tas ir vieglāk, nekā liekas!

  Ir jautājumi – zvaniet mums: +371 29903464
  Nekustamā īpašuma darījums
  Darījumi ar nekustamo īpašumu vienmēr ir saistīti ar risku juridisku, tehnisku un ekonomisku faktoru dēļ. Nepieciešams pilnībā pārzināt attiecīgos tiesību aktus, kas reglamentē konkrētus darījumus.

  PFAT juristi izpēta nekustamā īpašuma juridisko un faktisko stāvokli, sniedz konsultācijas visos jautājumos, sagatavo līgumu un pavada jūs pie notāra darījuma noformēšanai.
  Mēs palīdzam noformēt darījumus:

  • Nekustamā īpašuma pirkšana / Nekustamā īpašuma pārdošana (dzīvojamo un nedzīvojamo telpu, zemes gabalu, ražošanas ēku, uzņēmumu u. c.)
  • Ķīlas;
  • Hipotēka;
  • Maiņa;
  • Nekustamā īpašuma iznomāšana vai apakšnomāšana;
  • Noma;
  • Dāvinājums;
  • Mantojums;
  • Testaments u.c. darījumus.
  Ja ir jautājumi - zvaniet: +371 29903464
   PASŪTĪT
   Atbildēsim 15 minūšu laikā
   Es piekrītu privātuma politikai un piekrītu personas datu apstrādei
   Ja vēlaties uzzināt vairāk par mums, pierakstieties mūsu biļetenam!
   Cita juridiskā palīdzība
   • Juridisko personu dibināšana
   • Izmaiņu dokumentu sagatavošana
   • Dokumentu notariāli tulkojumi un Apostille
   Jautājumi par pakalpojumiem?
   Sazinieties ar PFAT konsultantu— birojs@pfat.lv vai +371 29903464
   Paldies par uzticēšanos!
   Mūsu adrese: Baznīcas iela 39, Рига
   Tālrunis un WhatsApp:
   +371 29903464